#10 Claes – Läkaren utan gränser

claes_10För trettio år sedan dök Claes Hultling på en sten och bröt nacken. Två veckor senare gifte han sig med sin fru Barbro på sjukhuset. Claes är den förste med komplett ryggmärgsskada i Sverige som blivit pappa med hjälp av provrörsbefruktning. Han reser världen runt för att öka kunskapen om ryggmärgsskador och för att förbättra livet för sina olycksbröder och olyckssystrar.