#12 Anna – Blindchick

annapodAnna Bergholtz är troligen Sveriges enda blinda filmrecensent. Till följd av reumatismen förlorade Anna synen för tolv år sedan och idag anser hon att synförlusten blivit en styrka och tillgång. Anna är journalist, författare och föreläsare. Hon har bland annat medverkat i Morgonpasset i P3, där hon blev känd som Blindchick, och i Breaking News med Filip och Fredrik.